Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Thảm trải phòng khách C0001

Đơn vị tính: tấm | Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ | Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

2.600.000VNĐ

Thảm tấm SWITCH

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

400.000VNĐ

Thảm tấm SUMINOE PX5000

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 7mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

385.000VNĐ

Thảm gạch Manchester

Đơn vị tính: mét vuông

320.000VNĐ

Thảm len trải sàn infinity

Đơn vị tính: mét vuông

315.000VNĐ

Thảm len trải sàn odyssey carpet

Đơn vị tính: mét vuông

315.000VNĐ

Thảm dậm chân Stripemat

Đơn vị tính: tấm | Độ dày: 10mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

300.000VNĐ

Thảm Stripmate

Đơn vị tính: tấm | Độ dày: 8mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

300.000VNĐ

Thảm tấm LIFE IS GOOD

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

290.000VNĐ

Thảm trải sàn len DALTON

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 3.97mx30m | Độ dày: 10mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

280.000VNĐ

Thảm gạch Linear

Đơn vị tính: mét vuông

260.000VNĐ

Thảm len DIPLOMAT

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 3.66mx30m | Độ dày: 10mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

250.000VNĐ

Thảm tấm HEUGA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 7mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

240.000VNĐ

Thảm tấm AR

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

230.000VNĐ

Thảm viên 3D GRADUS

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

220.000VNĐ

Thảm tấm ADORA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

220.000VNĐ

Thảm nhựa rối surem

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 1.2mx18m | Độ dày: 13mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

210.000VNĐ