Hiển thị

THẢM NHỰA CHỐNG TRƠN

Thảm nhựa ghép 30x30

Đơn vị tính: Tấm | Khổ thảm: 30cmx30cm | Độ dày: 10mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

17.000VNĐ
-15%

Thảm nhựa lưới

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 1.2mx20m & 0.9mx20m| Độ dày: 4.5mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

100.000VNĐ 85.000VNĐ

Thảm nhựa gai bông cúc

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 0.9x20m | Độ dày: 5mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

110.000VNĐ

Thảm nhựa gai mít

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 1.2mx18m | Độ dày: 3mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

115.000VNĐ

Thảm nhựa thoi lá

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 1.2mx20m | Độ dày: 2mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

120.000VNĐ

Thảm nhựa ô vuông

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 1.2mx20m | Độ dày: 1.2mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

125.000VNĐ
-16%

Thảm nhựa caro (đinh sọc)

Đơn vị tính: mét

130.000VNĐ 110.000VNĐ

Thảm nhựa lưới ô vuông

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 1.2mx20m & 0.9mx20m| Độ dày: 4.5mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

130.000VNĐ
-14%

Thảm nhựa sọc

Đơn vị tính: mét

145.000VNĐ 125.000VNĐ

Thảm nhựa rối surem

Đơn vị tính: mét | Khổ thảm: 1.2mx18m | Độ dày: 13mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

210.000VNĐ

Thảm Stripmate

Đơn vị tính: tấm | Độ dày: 8mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

300.000VNĐ