Hiển thị

THẢM TRẢI SÀN VĂN PHÒNG

Thảm gạch Linear

Đơn vị tính: mét vuông

260.000VNĐ

Thảm gạch Manchester

Đơn vị tính: mét vuông

320.000VNĐ
-100%

Thảm gạch Melow

Đơn vị tính: mét vuông

0VNĐ 240.000VNĐ

Thảm tấm ADORA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

220.000VNĐ

Thảm tấm AR

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

230.000VNĐ

Thảm tấm HEUGA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 7mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

240.000VNĐ

Thảm tấm LIFE IS GOOD

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

290.000VNĐ

Thảm tấm SANDAGNA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

185.000VNĐ

Thảm tấm STANDARD

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

185.000VNĐ

Thảm tấm SUMINOE PX5000

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 7mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

385.000VNĐ

Thảm tấm SWITCH

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

400.000VNĐ

Thảm trải sàn ALPS

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 4mx30m | Độ dày: 5mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

95.000VNĐ
-6%

Thảm trải sàn D.series

Đơn vị tính: mét vuông

90.000VNĐ 85.000VNĐ
-11%

Thảm trải sàn NA STAFF

Đơn vị tính: mét vuông

95.000VNĐ 85.000VNĐ
-6%

Thảm trải sàn Winner

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 3.66mx35m | Xuất xứ: Indo| Độ dày: 5mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

95.000VNĐ 90.000VNĐ

Thảm viên 3D GRADUS

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

220.000VNĐ