Hiển thị

THẢM TẤM - THẢM GẠCH

-100%

Thảm gạch Melow

Đơn vị tính: mét vuông

0VNĐ 240.000VNĐ

Thảm tấm STANDARD

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

185.000VNĐ

Thảm tấm SANDAGNA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

185.000VNĐ

Thảm viên 3D GRADUS

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

220.000VNĐ

Thảm tấm ADORA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

220.000VNĐ

Thảm tấm AR

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

230.000VNĐ

Thảm tấm HEUGA

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 7mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

240.000VNĐ

Thảm gạch Linear

Đơn vị tính: mét vuông

260.000VNĐ

Thảm tấm LIFE IS GOOD

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

290.000VNĐ

Thảm gạch Manchester

Đơn vị tính: mét vuông

320.000VNĐ

Thảm tấm SUMINOE PX5000

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 7mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

385.000VNĐ

Thảm tấm SWITCH

Đơn vị tính: mét vuông | Khổ thảm: 50cmx50cm | Độ dày: 6mm | Lưu ý: giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

400.000VNĐ